Zaključci Dana dijaspore 2016

ZAKLjUČCI

Dana dijaspore, Beograd, 7. jul 2016 god.

Na Danu dijaspore 7. jula 2016. godine predloženi su i  diskutovani sledeći  zaključci.

  1. Napraviti platformu (stranicu na sajtu) pod imenom „Dan dijaspore“, da preko toga da ide komunikacija o svim projektima i aktivnostima započetih na Danu dijaspore u Beogradu 7. jula 2016. godine.
  2. Formirati  tim koji će podržati projekat Upoznaj korene: Upoznaj Srbiju (radni naslov). Predlog je da ga čine Teslina naučna fondacija iz SAD i Srbije, Studenica Fondacija iz SAD i Srbije, Srpska nacionalna federacija iz SAD i Univerzitet Singidunum, kao i druge grupe koje žele da podrže ovaj projekat. Takođe je potrebno formirati tim koji će napraviti idejni projekat Upoznaj korene: Upoznaj Srbiju. Ovaj projekat treba i da identifikuje moguće izvore finansiranja projekta, kao i da se u nekoj od sledećih faza napravi veb sajt projekta Upoznaj korene: Upoznaj Srbiju
  3. Formirati tim/radnu grupu („task fors“) da započne radionicu Srpski jezik za dijasporu.
  4. Napraviti tim za redovnu komunikaciju i razmenu studenata fakulteta u Srbiji i OSSI i njihovih fakulteta u inostranstvu. Raditi na umrežavanju mladih iz Srbije i dijaspore na zajedničkim kulturnim i umetničkim događajima u svetu.
  5. Raditi na popravljanju imidža i dobrog imena Srbije i srpskog naroda u svetu.