Vesna Vučinić Nešković

Vesna Vučinić Nešković je profesor etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Istražuje i predaje na teme iz oblasti urbane antropologije, svakodnevnog i ritualnog korišćenja javnih prostora, revitalizacije verskih svetkovina u vreme post-socijalizma, kao i poslovne kulture povratnika u Srbiju. Njena istraživanja geografski su smeštana u područje Jugoistočne Evrope i Istočne Azije. U dužem periodu bila je član izvršnog odbora i predsednica Međunarodnog udruženja za antropologiju Jugoistične Evrope, InASEA (2000-2010), a nakon toga i predsednica Svetskog saveta antropoloških asocijacija, WCAA (2014-2016). Aktuelni je koordinator Radne grupe za globalne kulturne politike Svetskog saveta.