Veljko Milutinović

Obrazovanje:

 • Jean Monnet postdoktorski stipendista pri Robert Schuman Centre for Advanced Studies u Firenci u periodu od septembra 2012. do septembra 2013. godine.
 • Doktor pravnih nauka, odbranio doktorsku disertaciju iz prava EU i prava konkurencije na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci u januaru 2009. godine.
 • Magistar pravnih nauka specijalizovan za pravo EU, Univerzitet u Bristolu, februar 2003. godine.
 • Diplomirani pravnik, Univerzitet u Eseksu, jul 2001. godine.

Radno iskustvo:

 • Član Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije od oktobra 2014. godine.
 • Predavač na predmetu „Vazduhoplovni propisi” na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo Megatrend univerziteta u Beogradu, od oktobra 2015. do oktobra 2017.
 • Pravni ekspert za pravo prekograničnog pružanja usluga na EU projektu Policy and Legal Advice Centre u Beogradu, od februara do oktobra 2014. godine.
 • Docent na predmetu „Poslovno pravo” na Fakultetu za poslovne studije, kao i na predmetu „Pravo međunarodnog poslovanja” na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju Megatrend univerziteta u Beogradu, od marta 2011. godine do aprila 2015. godine.
 • Saradnik austrijske advokatske kancelarije Wolf Theiss u Beogradu, od septembra 2008. do decembra 2010. godine.
 • Pripravnik pri Generalnom direktoratu za konkurenciju Evropske komisije u Briselu, od oktobra 2007. do marta 2008. godine.

Ostalo:

 • Autor brojnih radova na temu prava EU i prava konkurencije.
 • Govornik i predavač na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima, uključujući obuku za sudije i druge pravnike.