Tamara Ćirić

Biografija Tamara Ćirić
Rođena 16.3.1980.god u Nišu ,7 godina živi i rada u Americi –Čikagu nakon toga se vraća u Niš gde živi i radi do danas. Oblast naučnog interesovanja Srpka migracija, život i rad Srba u rasejanju kao i razlozi migracije. (više o tome možete videti u deliu bibliografije).

Obrazovanje:
1999-2006 Filozofski Fakultet u Nišu odsek za Psihologiju
1995-1999 Medicinska škola “Dr Milenko Hadžić” odsek za Fizioterapeutskog tehničara
Život i rad
2013-2015 Gradska uprava Grada Niša-Služba za poslove gradonačelnika – Osnivač i Šef prve kancelarije za saradnju sa dijasporom na lokalu Grada Niša
2015- Grad Niš -Sekretarijat za kulturu i informisanje –Rukovodioc odseka za međunarodnu saradnju i praćenje gradskih manifestacija
2016 Osnivač i Predesdnik Udruženja Akademska Srpska Asocijacija
Od 2016 do danas u svoje slobodno vreme predaje Engleski jezik preko interenta Japancima preko kompanije “Best teacher“
Zapaženi projekti
1.Učešće u izradi akcionog plana razvoja grada Niša 2015-2020. –Kordinator podgrupa za dijasporu (Prvi akcioni plan u Srbiji na lokalu za unapređenje saradnje sa dijasporom)
2.Učešće u izradi akcionog plana razvoja grada Niša 2015-2020. – Učesnik podgrupa za privlačenje investicija
3.Idejni tvorac online portal Virtuelni matičar za dijasporu 2014 godine pokrenut sistem koj je omogućio našoj dijaspori po prviput da naruči izvode rođenih, venčanih,državljanstvo iz dijapsore plaćanjem platnom karticom.
4.Idejni tvorac sistema učenja Srpskog jezika kao zavičajnog od 2014 godine do danas ukupno su realizovana 5 ciklusa samog projekte kroz koj su prošli više od 250 polaznika iz dijaspore.