Svetlana Matić

SVETLANA R. MATIĆ (Beograd, 19. 6. 1966), pedagog, profesor maternjeg jezika u bečkim osnovnim školama, službenik Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu Austrije. Obrazovanje: OŠ „Vuk Karadžić”, Ripanj (1980); Dvanaesta beogradska gimnazija, Beograd (1982); Pedagoška akademija za obrazovanje nastavnika razredne nastave, Beograd (1987); Viša teološko-pedagoška škola u Štrebesdorfu kraj Beča, nastavnik pravoslavne veronauke (2014); Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Pedagogija (1993).
Autor udžbenika: Naš jezik, bukvar, Prosvetni pregled, Beograd, 2010; , Nastavni listovi za nastavu na maternjem jeziku, Prosvetni pregled, Beograd, 2010; Krštenje u nastavi pravoslavne veronauke, na nemačkom jeziku (Taufe als Thema im orthodoxen Religionsunterricht), Akademikerverlag, Saarbrücken, Dutschland, 2015. Književno stvaralaštvo: Dečji biseri, autorsko izdanje, Beograd, 2011; Igra, Knjiga za decu i odrasle, autorsko izdanje, Beograd, 2013; O ljubavi s ljubavlju, Pčelica, Čačak, 2014; Majka, Pesme za decu i odrasle, autorsko izdanje, Beograd, 2016. Pevam danju, pevam noću – Pisma Mini Karadžić,Banatski kulturni centar, Novo Miloševo, 2018.
Potpredsednica je SPKD Prosvjeta – odbor u Austriji
Dobitnica je mnogobrojnih nagrada i priznanja u oblasti vaspitanja i obrazovanja u Srbiji i Austriji.