Petar Lastić

Maturirao je u srpsko-hrvatskoj gimnaziji u Budimpešti (1979). Diplomirao kao fizičar na Univerzitetu ELTE u Budimpešti 1985. Jedan od osnivača prve nezavisne organizacije Srba u Mađarskoj – Srpskog demokratskog saveza (SDS) 1990. Potpredsednik i v.d. predsednika SDS-a 1990‒1998. Jedan od osnivača i sekretar Okruglog stola nacionalnih manjina u Mađarskoj (1991‒1995). Osnivač i predsednik Samouprave Srba u Mađarskoj – SSM (1995‒2003), krovne organizacije srpske kulturne autonomije sa javnim ovlašćenjima. Osnivač i predsednik Srpskog foruma (2005), organizacije koja daje najviše odbornika u skupštini SSM. Profesor fizike u Srpskoj gimnaziji „Nikola Tesla” u Budimpešti (2008‒). Direktor Srpskog instituta (2009‒) SSM, ustanove zadužene za naučno istraživanje prošlosti i savremene društvene stvarnosti Srba u Mađarskoj. Pokretač velikog broja srpskih i multietničkih manifestacija i ustanova u Mađarskoj posle 1990. (Svetosavska akademija, Dan seobe, Vidovdan u Budimpešti i Sentandreji, Srpska letnja međunarodna likovna kolonija u Sentandreji, ARCUSFEST – pozorišni festival manjina u Mađarskoj, Radio „Ritam” itd.) Urednik i autor velikog broja srpskih i dvojezičnih publikacija i izdanja iz kulturne istorije Srba u Ugarskoj.

Član saveta Državnog fonda za manjine (1995‒2007), Saveta mađarskog javnog radio-servisa (2006‒2009), Manjinskog saveta Zavoda za kulturu Mađarske (2005‒2011), Radne grupe mađarske vlade za izmenu manjinskog zakona (2007‒2010), Radne grupe za NVO Ministarstva pravde Mađarske (2015‒). Dobitnik odlikovanja mađarske vlade „Za nacionalne manjine” (1995, za učešće u donošenju Zakona o pravima nacionalnih i etničkih manjina u Mađarskoj) i Ordena „Vuk Karadžić” Vlade Srbije i Crne Gore (2004).