Olga Danilović

Olga Danilović se aktivno bavi problemima dijaspore od 1996. godine, kada je postala član legendarne organizacije „Kongresa srpskog ujedinjenja” (Serbian Unity Congress), u čijem je radu aktivno učestvovala kao jedan od potpredsednika.

Zajedno sa Kancelarijom KSU u Beogradu pokrenula je inicijativu za donošenje Zakona o dijaspori, kao i inicijativu za izradu Političke platforme o značaju srpske dijaspore u okviru ostvarivanja državne politike Republike Srbije.

Olga je, takođe, inicijator, jedan od organizatora i predsedvajuća okruglih stolova o Zakonu o dijaspori, rehabilitaciji i restituciji, ulozi Srpske pravoslavne crkve u očuvanju identiteta dijaspore, i drugih. Bila je i zagovornik osnivanja Saveta za obnovu zadužbinarstva u Srbiji.

U Beču je godinama sarađivala sa Srpskim klubovima u Austriji, bila jedan od inicijatora za osnivanje prosvetno-obrazovnog društva Prosvjeta.
Olga je dipolomirani pravnik, a na postdiplomskim studijama specijalizirala je nauku o upravi. U Srbiji se dvadeset godina bavila organizacijom, metodom rada i unapređenjem rada državne uprave i lokalne samouprave.

Od početka devedesetih do 2000. živela je i radila u Kanadi, posle čega se preselila u Austriju. Poslednjih 17 godina živi u Beču.