Nikola Lončar

Nikola Lončar je danas verovatno jedan od najaktivnih pripadnika dijaspore u kontaktima sa maticom. Predsednik je i osnovač Tesline naučne fondacije u Americi. Živi i radi u Pensilvaniji. Specijalizovan je za istrage o nedozvoljenim metodima ulaska u određene biznis institucije ili privatne objekte (forensic locksmithing). Član je Nacionalne asocijacije specijalista za istraživanje i Internacionalne asocijacije istraživača za krađu kola. Njegovo opredeljenje za ovaj posao nastalo je posle više godina provedenih u različitim poljima obezbeđenja, da bi 1986. godine otvorio svoju firmu za obezbeđenje u Filadelfiji. Radeći u delovima grada sa visokom stopom kriminala, švatio je da sistemi obezbeđenja nisu dovoljno razvijeni da bi se borili sa iskusnim kriminalcima i dizajnirao sredstvo za zaključavanje sa 4 do 24 tačaka i senzora koje mogu da detektuju upad lopova. Za svoj pronalazak dobio je nagradu Tehnološkog centra Bendžamin Frenklin, nagradu države Pensilvanije i zlatnu medalju Nikola Tesla, koja se dodeljuje jednom godišnje za najbolji pronalazak.

Teslina naučna fondacija, Filadelfija, SAD, čiji je Nikola Lončar predsednik, postoji više od 10 godina. Osnovana je u srpskoj crkvi u Filadelfiji kao neprofitna obrazovna organizacija. Potom sa radom nastavlja u Gradskoj biblioteci gde se priključuju Amerikanci, pre svega italijanskog porekla, nekolicina nemačkog porekla, a tek potom pridružuje se i veliki broj Srba u SAD.

Danas je TNF najaktivnija organizacija posvećena Nikoli Tesli u SAD, kao i jedna od najaktivnijih organizacija srpske dijaspore u svetu. Trenutno, pored ostalog, TNF uspešno radi na uvođenju Nikole Tesle u školski program SAD, što je najvažniji zadatak kao zaloga budućnosti.

Grad Filadelfija je prvi grad na svetu koji je prihvatio rođendan Nikole Tesle kao praznik. U ponoć 9. na 10. jul događa se proslava. Filadelfija je prvi glavni grad SAD. Na prostoru gde se organizuje proslava nalazi se originalni ustav SAD i zvono koje je objavilo nezavisnost SAD. To je jedino mesto u SAD, a da je vlasništvo federalne vlade SAD, gde su za Teslin rođendan postavljene srpska i američka zastava zajedno. Poslednji put srpska i američka zastava zajedno su se vijorile za vreme mandata predsednika SAD Vudra Vilsona, velikog prijatelja Mihajla Pupina. Igrom slučaja, prvi Srbin koji je došao u SAD, Đorđe Šagić, iskrcao se u Filadelfiju.