Nemanja Dević

Nemanja Dević je rođen 1989. u Smederevskoj Palanci. Osnovne i master studije istorije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Trenutno je doktorand na istom fakultetu. Do sada je objavio skoro 20 naučnih radova, među kojima se izdvajaju monografije „Istina pod ključem, Donja Jasenica u Drugom svetskom ratu“ i „Žrtve u Zaječarskom okrugu posle 12. septembra 1944“ (u koautorstvu sa dr S. Cvetkovićem). Njegova prva knjiga, koju je objavio kao maturant gimnazije, sadržala je i jedinstven popis svih žrtava rata u jednoj lokalnoj sredini u Srbiji i za nju je 2009. godine dobio nagradu „Dragiša Kašiković“. Godine 2012. bio je autor izložbe „Junaštvom u slavu, srpski vojnik u Prvom balkanskom ratu“, a 2014. jedan od saradnika u izradi izložbe „U ime naroda, represija u Srbiji 1944–1953“. Tokom 2015–2016. objavio obimno lokalno istraživanje „Smederevski kraj u Drugom svetskom ratu“ – dva toma i oko 1.100 strana. Sada mu je u štampi knjiga „Srpska priča“ u kojoj se po prvi put dotakao i problema iz istorije srpske političke emigracije na Zapadu posle 1945. godine.

Kao istraživač, radio je na popisu žrtava Drugog svetskog rata u Srbiji, angažovan na projektima Muzeja žrtava genocida i Komisije za tajne grobnice pri Ministarstvu pravde RS. Piše za više listova i portala, a na TV Hram uređuje emisiju Srpska istorijska čitanka. Primarna oblast njegovog naučnog interesovanja jeste istorija srpskog naroda u Drugom svetskom ratu. Radi u Institutu za savremenu istoriju u Beogradu.

Kontakt
e-mail: nemanjadevic4@gmail.com
telefon: 065 20 80 381