Miroslav Trifunović

Profesor dr Miroslav Trifunović ima dvojno državljanstvo, Srbije i Holandije, i poslovno iskustvo u skoro svim evropskim zemljama, u zemljama bivšeg SSSR-a, Afrike, Bliskog istoka i Japana. Od stranih jezika govori engleski, holandski, japanski i ruski.

Bogato poslovno iskustvo na visokim odgovornim funkcijama u nekoliko međunarodnih korporacija upotpunio je akademskom karijerom, mestom dekana i danas profesora na Univerzitetu Singidunum, vodećem srpskom privatnom univerzitetu sa jakom međunarodnom saradnjom.

U korporaciji Omron Evropa Hofdorp, Holandija, globalnom lideru u sistemima za industrijsku automatizaciju i elektronskim komponentama (5.000 mil. €, 34.000 zaposlenih u svetu) radio je na pozicijama: generalni direktor za korporativnu društvenu odgovornost, generalni menadžer i direktor za strateško planiranje i razvoj poslovanja, generalni menadžer za nova tržišta, direktor nekoliko evropskih filijala, stalni član evropskog Upravnog odbora, evropski menadžer za komunikacije, menadžer zadovoljstva klijenata. Direktno odgovoran direktoru evropske organizacije (1997‒2012).

Za Jokogava Evropa (Yokogawa Europe, Evropski centar japanske firme Yokogava Electric Corporation), Amersfort, Holandija, globalni lider u distributivnim kontrolnim sistemima i mernoj instrumentaciji (3.000 mil €, 20.000 zaposlenih u svetu) na pozicijama: menadžer marketinga proizvoda (merna instrumentacija), menadžer prodaje (evropska distribucija merne instrumentacije), menadžer prodaje (Holandija), evropski generalni menadžer (merna instrumentacija). Direktno odgovoran direktoru evropske organizacije (1988‒1997).

Na Kjoto Univerzitetu (Kyoto University), Kyoto, Japan, rangiranom kao drugi od ukupno 860 univerziteta u Japanu (četiri dobitnika Nobelove nagrade), radio je na pozicijama: istraživač, naučni saradnik na katedri za Naučni inženjering. Direktno odgovoran šefu katedre (1984‒1986), a pre toga na Nuklearnom institutu Boris Kidrič, Vinča, (Beograd, Srbija), na pozicijama: istraživač, viši istraživač, vođa projekta (1986‒1988, 1979‒1984).

Profesor Trifunović je stručnjak za strategijski menadžment, upravljanje ljudskim resursima i projektima. Ima preko trideset objavljenih naučnih radova i tehničkih izveštaja u domaćim i međunarodnim publikacijama i skupovima.

Među interesovanjima Miroslava Miše Trifunovića izdvajaju se klasična muzika (karijera klasičnog gitariste), fotografija (kratka karijera kao fotograf) i sport (osrednji tenis, golf početnik).