Mirjana Samrdžija

Mirjana Samardžija je iskusna profesionalka na polju finansija i menadžmenta. Živi u San Francisku i jedna je od najcenjenijih Amerikanki srpskog porekla u Sjedinjenim Državama. Bila je na čelu je Kongresa srpskog ujedinjenja, KSU, u kom je sedam godina bila izvršna direktorka, a godinama i članica upravnog odbora. KSU je još od 1990. glavna organizacija srpske dijaspore.

Samardžija je jedna od osnivačica Vizije i Akcije 1996. u Srbiji, organizacije profesionalnih žena čija je vizija da sve žene koje su ekspereti u svojim profesijama mogu i treba da doprinesu stvaranju bolje budućnosti za svoju naciju i razvijanju demokratije i civilnog društva.

1995. bila je suosnivač američke organizacije “Amerikan Srbian vimen kaukus”, ASVK, organizacije koja povezuje žene aktivistkinje koje traže pravdu za kršenja ljudskih prava u Srbiji tokom ratova ’90-ih na Balkanu. ASVK je doprineo u dostavljanju materijala i svedoka međunarodnom tribunalu za kriminal u u bivšoj Jugoslaviji u Hagu, i potpomogao pokretanju prvog suđenja Tribunala protiv zločina nad Srbima u Čelebiću, i drugim slučajevima.

Tokom njene karijere u finansijama, bila je izvršna direktorka “Fajnenšl Menadžment Solušns”, konsultantske firme iz San Franciska, blagajnica i finansijska direktorka u “Pasifik Telesis Intrnešnal” koji je razvijao nove biznise u Koreji, Tajlandu, Maleziji, Velikoj Britaniji i Španiji. Pre toga je bila potpredsednica za finansije projekata u “Kroker Nešnal Benk” u San Francisku, specijalizovana kako za domaće, tako i za međunarodne projekte. Takođe je nekoliko godina bila u Vladi SAD pri Generalnom računovodstvenom birou baveći se međunarodnom trgovinom i finansijama, pri Ministarstvu trgovine SAD baveći se evaluacijom trgovine između Zapada i Istoka, a u privatnom sektoru je radila i kao istraživač jugoslovenskog i rumunskog tržišta na početku svoje karijere.

Mirjana Samardzija je takođe bila član upravnog odbora “Vimens Envajronmental Lideršip Netvrk”. Od skoro je izabrana da bude na mestu potpredsednice i direktorke Fondacije Studenica, kao i član izvršnog komiteta ove organizacije.