Miodrag Jakšić

Miodrag Jakšić se više od 20 godina bavi proučavanjem iseljeništva i saradnjom sa dijasporom. Bio je pomoćnik ministra za dijasporu u Vladi Republiku Srbije, državni sekretar u Ministarstvu vera i dijaspore i Narodni poslanik u Skupštini Srbije, učesnik brojnih konferencija iz ove oblasti, a član je i više međunarodnih asocijacija koja se bave migracijama i pitanjima iseljeništva.

Rukovodio je Radnom grupom za izradu Zakona o dijaspori i Srbima u regionu, kao i multiministarskim timom za izradu Strategije očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu, najvišim državnim pravnim aktima po prvi put donesenim u Srbiji, koji tretiraju dijasporu, naše iseljenika i Srbe u regionu, kao sastavni deo korpusa srpskog naroda.

Bio je član Međudržavnih mešovitih komisija Srbija-Mađarska, Srbija-Rumunija, Srbija-Hrvatska i predsednik komisije Srbija-Ohajo. Bio je sekretar Odbora za Srbe u regionu i predsedavao na više od dvadeset konferencija iz oblasti iseljeništva i migracija.

Autor je i tri knjige posvećenih saradnji i unapređenju odnosa Srbije i dijaspore.

Predsednik je Matice iseljenika Srbije (od februara 2017. godine), koja je osnovana 1949. godine i počela je sa radom 1951. godine sa osnovnom ulogom u negovanju srpskog jezika, kulture i tradicije u našoj dijaspori, ali i da u matici obezbedi za naše ljude iz sveta promociju njihovog stvaralaštva. Kao predsednikUpravnog odbora Matice iseljenika će i u narednom periodu voditi Maticu kao svojevrsnu ambasada kulturnih delatnosti naših iseljenika rasutih po svetu, kroz značajne manifestacije, promocije knjiga, izložbe, tematske skupove i druge aktivnosti u matici Srbiji.

Osnivač je i glavni i odgovorni urednik Umetničke grupe „ARTE“, koja okuplja više od 300 umetnika iz celog sveta i Međunarodne umetničke kolonije u Krčedinu (od 2007. godine). Osnivač je i urednik i kolonija u Temišvaru, Bazjašu, u Istri, na Pagu, na Rtnju… Kao arhitekta – potpisao oko 200 arhitektonskih projekata, analiza i studija. Kao književnik – objavio 18 knjiga, zastupljen u antologijama i udžbenicima. Prevođen na više od dvadeset jezika. Kao izdavač i urednik – potpisuje više od 180 knjiga i publikacija i 16 LP ploča. Kao novinar – napisao više od 1 000 novinskih odrednica, reportaža, putopisa, feljtona, za domaća i strana glasila i vodio autorske radio-emisije. Kao dizajner – oblikovao logoe, ambalaže, knjige, publikacije… Za svoje delo nagrađivan u zemlji i svetu. Direktor je Beogradskog festival kantautora Kantfest. Član je Uprave Udruženja književnika Srbije, Saveza kompozitora i Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Miodrag Jakšić rođen je 1969. godine u Beogradu, gde i danas živi. Ima sina Mihajla i ćerku Janu.