Marina Marjanović-Jakovljević

Marina Marjanović-Jakovljević diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Doktorirala je 2007. godine sa najvišom ocenom na Polithehničkom univerzitetu u Madridu iz oblasti telekomunikacija (obrada signala). Tokom doktorskih studija bila je stipendista španske telekomunikacione kompanije “Telefonica Moviles”.

U periodu od 2007. do 2013. godine bila je zaposlena u najvećoj španskoj kompaniji “Indra” na razvoju opreme za sisteme kontrole saobraćaja.

Od oktobra 2013. godine radi kao docent na Fakultetu za informatiku i računarstvo na Univerzitetu Singidunum.

Njene oblasti interesovanja su: obrada signala, bežične komunikacije, mašinsko učenje, merenja i instrumentacija.