Jovan Filipović

Prof. Dr Jovan Filipović: Doktor mašinstva i Doktor upravnih nauka
Završio je Mašinski fakultet u Beogradu, a posle magistrature i doktorata na Mašinskom fakultetu Purdue University u SAD, 1995. godine se vratio u Srbiju.

Na Fakultetu za upravu, Univerziteta u Ljubljani, je 2011 godine odbranio svoju drugu doktorsku disertaciju pod naslovom „Management of the Serbian Diaspora Virtual University as a Complex Organization” (Menadžment virtuelnog univerziteta srpske dijaspore kao kompleksne organizacije) i stekao titulu Doktora upravnih nauka.

Redovni je profesor, Šef katedre za Menadžment kvaliteta i standardizaciju i donedavno Prodekan Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Bio je Savetnik za ekspertske resurse, nauku i visoko obrazovanje pokojnog Predsednika Vlade Srbije, dr Zorana Đinđića, Podpredsednik privredne komore Srbije, Državni sekretar za Dijasporu i član Saveta za dijasporu. Autor je više knjiga i monografija, kao i preko sto naučnih i stručnih radova, od čega preko trideset sa impakt faktorom, koji su citirani više od sto puta. Radio je u železari SARTID iz Smedereva, predavao je i predaje na više svetskih i srpskih univerziteta.

Predsednik je pokreta GEPS, posvećenog umrežavanju Matice i Dijaspore, posebno intelektualne.
Oženjen je dr Jelenom Filipović, redovnom profesorkom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i otac četrnaestogodišnjih blizančadi, Jelice i Miodraga.