Govornici 2017

Govornici koji su učestvovali na Danu dijaspore 2017. godine

Miroslav Majkl Đorđević Vladimir S. Kostić Nikola Lončar Vladan Vukosavljević Marina Blagojević Hjuston Miroslav Trifunović
Stefan Popović Miodrag Jakšić Igor Stefanović Orlej Biljana Dojčinović Marko Lopušina Aleksandar Jakovljević
Olivera Radović Srđan Mijalković Olga Danilović Dušica Protić Maša Samardžija Marina Švabić
Vlastimir Vujić Petar Lastić Milica Savić Art Vida Vučković Denis Turkanović