Vida Vučković

Vida Vučković je preko dve decenije aktivna u srpskoj zajednici Nemačke. Ona je jedan od osnovača „Inicijative žena u Frankfirtu”, kao i humanitarne organizacije „Pomoć deci sveta”, takođe u Frankfurtu. Godine 2006. postaje jedan od osnivača organizacije „Centralni savet Srba Nemačke”, a od 2007. godine koordinator za Pokrajinu Hesen CSSN.

Godine 2008. Vida je pokretač i osnivač „Centralnog saveta Srba Nemačke u Hesenu”, kao i potpredsednica organizacije.

0d 2009. godine ona je potpredsednica samostalne srpske organizacije „Centralni savet Srba Hesena”. Godine 2012. Vida Vučković postaje predsednica CSŠ-a i na toj funkciji ostaje do 2016. godine.

U saradnji sa organizacijom za lica sa posebnim potrebama „Internacionalni savez IB” iz Frankfurta, Vida učestvuje u osnivanju organizacije za osobe sa posebnim potrebama „Drugačiji zajedno” u Nišu.

Od grada Niša uspela je sa da timom dobije zgradu za obuku i rad osoba sa posebnim potrebama. U saradnji sa tadašnjim gradonačelnikom Niša, dr Perišićem, učestvuje u osnivanju Kancelariju za dijasporu, koja je postigla za veoma kratko vreme dobre rezultate, i koja i danas čini jedinstvenu kancelariju te vrste u Srbiji – srpski jezik putem Skype-a, dobijanje dokumenata putem interneta, izvoda iz matičnih knjiga i državljanstva, i mnoge druge delatnosti za dobrobit građana u dijaspori.

Gđa Vučković se, takođe, angažovala za dobijanje dozvole za aerodrom u Nišu, koji smatra veoma korisnim za građane južne Srbije.

Ona nastavlja da sarađuje sa više različitih organizacija za socijalna pitanja u Nemačkoj, a želela bi da u toj oblasti pomogne i u Srbiji.

Vida Vučković je poljoprivredni i hemiski tehničar u hemijskoj industriji u Frankfurtu, laborant i instruktor za obučavanje mladih za obrazovanje iste i prakse studenata za više škole i fakultete.

Udata je, majka dvoje dece na čiji je uspeh i rezultate posebno ponosna.