Dragica Matejić Šreder

Dragica (Matejić) Šreder, rođena 09.04.1948. godine u Miloševu kod Jagodine. Piše poeziju i kratke priče za decu i odrasle na srpskom i nemačkom jeziku i prevodilac je istih.
Objavila je 5 knjige poezije za decu i 4 knjige pesama za odraslena srpskom jeziku a za knjigu «Gorsko bilje» dobija književnu nagradu «Kočićevo pero 2001» a zajedničku dvojezičnu knjigu poezije sa Ljiljanom Lukić i Klaudijom Porat «Javna tajna» (2004) objavljuje Zadužbina «Petar Kočić» Banja Luka – Beograd, te zajedničku dvijezičnu knjigu dečje poezije sa Gordanom Maletić i Lazom Lazićem «Ptica nad rekom» (2004) KNjIGOTEKA, Beograd. Dragica objavljuje 10 dvojezičnih antologija poezije i proze za decu na srpskom i nemačkom jeziku i 18 dvojezičnih antologija poezije i proze za odrasle u saradnji sa Zadužbinom „Petar Kočić“ Banja Luka – Beograd i MAJDAN Kostolac, kao i trojezičnu antologiju poezije na srpskom, nemačkom i makedonskom jeziku 15 pesnikinja (po 5 iz Srbije, Nemačke i Makedonije) «Trilogija posebnosti»” (2007) MAKEDONSKA REČ, Skoplje, a prevela je i deset knjiga više autora na nemčki jezik. Zastupljena je u mnogim književnim časopisima, zbornicima i antologijama na srpskom i nemačkom jeziku. Dobitnik je brojnih književnih nagrada za poeziju u dijaspori, kao i Plakete Redakcije VESTI kao najpopularnija srpska pesnikinja za 1999-tu i 2000-tu godinu u Severnorajnskoj oblasti, zatim književne nagrade, „Pesnička hrisovulja“ 2005. godine na polju prevodilaštva od Srpske duhovne akademije u Paraćinu, kao i „Zlatna značka sa poveljom“ Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za stvaralački doprinos u širenju kulture za 2007. Godinu, te Grb grada i bronzanu Fabriciusovu medalju grada Hildena za zalaganje u stvaranju mostova između kultura. 2011. godine. Veliku povelju Udruženja književnika Srbije za pomoravski okrug povodom 50 godina književnog i 20 godina prevodilačkog rada 2015. godine kao i književnu nagradu „Dušan Srezojević“ književnog kluba „Đura Jakšić“ u Jagodini 2016. Godine, a internacionalnu književnu nagradu „Ana Frank“ izdavačke kuće „Feniks“ i Zadužbine za kulturu i afirmaciju i prezentaciju znanosti Makedonije „Prezent“ iz Skoplja kao i „Đurinu Gramatu“ književnog kluba „Đura Jakšić“ iz Jagodine, bronzanu plaketu „Orfej na Dunavu“ na internacionalnim književnim susretima u Kostolcu za negu moderne ljubavne poezije i Međunarodnu književnu nagradu „Apolon“ u Sremskoj Mitrovici, sve 2017 godine.
Član je UKS-a, SAJKOR-a, jedan od osnivača UKS-UP 7 Frankfurt na Majni, Udruženja pisaca Nemačke i zastupnik stranih autora u Severnorajnskoj-Vestfaliji, Srpske duhovne akademije u Paraćinu, Udruženja pisaca „POETA“ Beograd, Književnog kluba „Đura Jakšić“ u Jagodini i predsednica Jugoslovensko – Nemačkog KUD-a u Hildenu/ Nemačkakoji čini mostove između kultura svojim književnim večerima i umetničkim izložbama naših umetnika.
Živi i radi od 1973-će godine u Hildenu / Nemačka kao prevodilac i pesnik, a sada i u rodnom Miloševu kod Jagodine.

Dragica Schröder Dragica Šreder
Walderstr. 158 35268 Miloševo
D-40724 Hilden kod Jagodine
Tel.: 00492103-80623 Tel.: 035-8268045
Mobil: 0049-1749536345 mobilni: 00381-640289681
e-Mail:dragica.schroe@arcor.de