Владимир С. Костић, рођен je 1953. године у Београду. Zавршио је Медицински факултет Универзитета у Београду (МФУБ) 1978. године. Од 1980. године ради на Клиници за неурологију Клиничког центра Србије (КЦС). Аутор је и коаутор преко 400 радова који су публиковани у целини: >150 научних радова је у целини публиковано у часописима који се цитирају у Current Contents, 13 поглавља у међународним монографијама и уџбеницима и др. Аутор је и коаутор 6 научно-стручних књига и уџбеника, а уредник је и 13 монографија. Према ISI цитиран је преко 2000 пута, а његови радови се цитирају у великом броју књига и уџбеника. Одржао је преко 50 предавања по позиву на међународним састанцима и универзитетима. Био је, и тренутно је, члан уређивачких одбора часописа Movement Disorders (2004‒2006), Focus on Parkinson’s Disease, Acta Physiologica et Pharmacologica Iugoslavica, Polish Journal of Neurology and Neurosurgery, Romanian Journal of Neurology, Scripta Periodica (Медицински Универзитет у Софији), Српски архив, Војносанитетски гласник и др. Ментор је у 18 одбрањених магистарских и 18 одбрањених докторских дисертација. Руководио је већим бројем научно-истраживачких пројеката, укључујући и пројекте у оквиру билатералне сарадње са Италијом и Словенијом. Тренутно руководи пројектом Истраживање клиничких и генетичких корелација моторних и немоторних испољавања болести невољних покрета при Министарству науке и заштите животне средине Србије за период 2006‒2010. године (бр. 145057), пројектом Истраживање генетичке основе дегенеративних болести централног нервног система при Фонду за научна истраживања Српске академије наука и уметности (САНУ). Члан је бројних домаћих и међународних стручно-научних друштава, у оквиру којих је био члан Научног комитета Међународног друштва за поремећаје моторике, а тренутно је члан Европског комитета овог друштва. Од 2002‒2004. године био је декан МФУБ, председник Националног комитета за водиче добре клиничке праксе (2002‒2003), председник Матичног одбора за биомедицинске науке МНТ Србије (2001‒2006. и 2010‒), члан Националног савета за науку (2006‒2010), председник Удружења неуролога Србије од 2004. године, председник Савета Универзитета у Београду (2004‒2006), члан Комисије за сарадњу са УНЕСКО-м и др. Одржава сталну сарадњу са истраживачким групама у Њујорку, Либеку, Милану и Москви. Дописни члан САНУ од 2000, редовни члан  САНУ од 2006, председник САНУ од априла 2015. године.