Матурирао је у српско-хрватској гимназији у Будимпешти (1979). Дипломирао као физичар на Универзитету ЕЛТЕ у Будимпешти 1985. Један од оснивача прве независне организације Срба у Мађарској – Српског демократског савеза (СДС) 1990. Потпредседник и в.д. председника СДС-а 1990‒1998. Један од оснивача и секретар Округлог стола националних мањина у Мађарској (1991‒1995). Оснивач и председник Самоуправе Срба у Мађарској – ССМ (1995‒2003), кровне организације српске културне аутономије са јавним овлашћењима. Оснивач и председник Српског форума (2005), организације која даје највише одборника у скупштини ССМ. Професор физике у Српској гимназији „Никола Тесла” у Будимпешти (2008‒). Директор Српског института (2009‒) ССМ, установе задужене за научно истраживање прошлости и савремене друштвене стварности Срба у Мађарској. Покретач великог броја српских и мултиетничких манифестација и установа у Мађарској после 1990. (Светосавска академија, Дан сеобе, Видовдан у Будимпешти и Сентандреји, Српска летња међународна ликовна колонија у Сентандреји, АРЦУСФЕСТ – позоришни фестивал мањина у Мађарској, Радио „Ритам” итд.) Уредник и аутор великог броја српских и двојезичних публикација и издања из културне историје Срба у Угарској.

Члан савета Државног фонда за мањине (1995‒2007), Савета мађарског јавног радио-сервиса (2006‒2009), Мањинског савета Завода за културу Мађарске (2005‒2011), Радне групе мађарске владе за измену мањинског закона (2007‒2010), Радне групе за НВО Министарства правде Мађарске (2015‒). Добитник одликовања мађарске владе „За националне мањине” (1995, за учешће у доношењу Закона о правима националних и етничких мањина у Мађарској) и Ордена „Вук Караџић” Владе Србије и Црне Горе (2004).