Međunarodni i Organizacioni Odbor Dana dijaspore 2017

 

Међународни одбоp:
Никола Лончар, Филаделфија, САД
Ненад Портић, Србија
Славка Драшковић, Србија
Звездана Стојановић Скат, Фидалефија, САД
Милош Растовић, Питзбург, САД
Олга Даниловић, Аустрија
Срђан Мијалковић, Аустрија
Мирослав Мајкл Ђорђевић, Сан Рафаел, САД
Душица Протић, Њујорк, САД
Стане Рибич, Словачка
Рајко Корња, Румунија
Петар Ластић, Мађарска
Властимир Вујић, Мађарска
Мирјана Самарџија, Сан Франциско, САД
Гордана Младић, Република Српска
Вида Вучковић, Немачка

Организациони Одбор:
Никола Лончар, Филаделфија, САД
Александар Јаковљевић, Србија
Ненад Портић, Србија
Миодраг Јакшић, Србија
Звездана Стојановић Скат, Фидалефија, САД
Предраг Красовац, Србија
Радомир Путник, Србија
Јелена Стерђевић, Србија
Гордана Младић, Република Српска
Маја Арежина, Србија
Милица Савић, Србија
Предраг Карасовић, Србија
Славка Драшковић, Србија
Предраг Обрадовић, Србија
Александар Михајловић, Србија
Александра Миленковић, Србија
Милош Личина, Србија
Марина Хјусон, Србија
Марко Лопушина, Србија