Biljana Dojčinović

Dr Biljana Dojčinović (1963), redovna profesorka na Odseku za Opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Jedna od osnivačica Centra za ženske studije u Beogradu, kao i Indok centra Asocijacije za žensku inicijativu. Članica uređivačkog odbora za srpskohrvatski u časopisu Feminist Europa (www.ddv-verlag.de/frauen_zeitschriften.html) od 2003. Glavna urednica Genera, časopisa za feminističku teoriju, od 2002. do 2008. Članica upravnog odbora i odbora direktora COST Action IS0901Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture (www.costwwih.net). Od 2011. rukovoditeljka istraživačkog projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine (www.knjizenstvo.rs). Glavna urednica elektronskog časopisa Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture (www.knjizenstvo.rs/magazine.php). Članica je John Updike Society, kao i uredništva John Updike Review od njihovog osnivanja.