Popunite upitnik o Danu dijaspore 2017

 

Dobro došli!
Pridružite nam se na Danu dijaspore!
Učestvujte u projektima, na panelima, okruglom stolu, izložbama i takmičenju

Dan dijaspore je program ustanovljen 2016. godine od strane uglednih organizacija iz dijaspore i akademske zajednice Srbije, i proširen i na srpske zajednice u Regionu.

Na Danu dijaspore učestvuju predstavnici matice i dijaspore, studenti i srednjoškolci dijaspore, regiona i Srbije, organizacije iz dijaspore, ambasadori, kao i najviši predstavnici Univerziteta Srbije.

Rezervišite ovaj datum:
6. juli 2017. godine!

Prijavite se za jednu od oblasti
Teme Dana dijaspore 2017. godine:

  • Veze matice i dijaspore: povezivanje i saradnja
  • Mlada dijaspora, obrazovanje, povratak i angažovanje
  • Srpski identitet u 21. veku
  • Srpski jezik i dijaspora
  • Dezinformacije o Srbiji – Kako vratiti dobro ime Srbije

Tokom Dana dijaspore održava se i prezentacija projekata TeslaTalk, projekata Studenica Foundation kao i drugih projekata razvijenih i podržanih od strane Dana dijaspore, čemu sledi završna svečanost i koktel na kraju Dana dijaspore.

Program Dana dijaspore možete preuzeti ovde.

Organizatori: Univerzitet Singidunum i Teslina naučna fondacija iz SAD-a i Teslina naučna fondacija Srbija uz podršku Fondacije Studenica SAD, Srpske nacionalne federacije SAD, Srpskog kulturno prosvetnog društva Prosvjeta Austrija, Organizacije srpskih studenata u inostranstvu, Matice iseljenika i drugih koji su dali podršku našem programu.

Govornici:

 

Prijavite se za učešće: